Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XLII Sesja

z 23.11.2017r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR XLII – 456/2017
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
 • UCHWAŁA NR XLII – 457/2017
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego
 • UCHWAŁA NR XLII – 458/2017
  w sprawie obowiązujących w 2018 roku, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego
 • UCHWAŁA NR XLII - 459/2017
  zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • UCHWAŁA NR XLII - 460/2017
  w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
 • UCHWAŁA NR XLII – 461/2017
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
 • UCHWAŁA NR XLII - 462/2017
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku
 • UCHWAŁA NR XLII - 463/2017
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Ostrówku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku
 • UCHWAŁA NR XLII - 464/2017
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Radzyminie w ośmioletnią Szkolę Podstawową Specjalną w Radzyminie
 • UCHWAŁA NR XLII - 465/2017
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radzyminie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie
 • UCHWAŁA NR XLII - 466/2017
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu
 • UCHWAŁA NR XLII - 467/2017
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie
 • UCHWAŁA NR XLII – 468/2017
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Ks. Jana Twardowskiego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Wołominie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie
 • UCHWAŁA NR XLII - 469/2017
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Wołominie
 • UCHWAŁA NR XLII - 470/2017
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Radzyminie, al. Jana Pawła II 18, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie
 • UCHWAŁA NR XLII - 471/2017
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Wołominie, ul. Legionów 85, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Wołominie
 • UCHWAŁA NR XLII - 472/2017
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Wołominie, al. Armii Krajowej 38, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
 • UCHWAŁA NR XLII - 473/2017
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Zielonce, ul. Inżynierska 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
 • UCHWAŁA NR XLII - 474/2017
  w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za rok 2017 i 2018
 • UCHWAŁA NR XLII - 475/2017
  w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za rok 2017 i 2018
 • UCHWAŁA NR XLII - 476/2017
  zmieniająca Uchwałę Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017 – 2030
 • UCHWAŁA NR XLII - 477/2017
  zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • UCHWAŁA NR XLII – 478/2017
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • UCHWAŁA NR XLII - 479/2017
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wołomińskiego
 • UCHWAŁA NR XLII - 480/2017
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego i Zarząd Powiatu Wołomińskiego
 • UCHWAŁA NR XLII - 481/2017
  w sprawie przekazania skargi Staroście Wołomińskiemu
 • UCHWAŁA NR XLII - 482/2017
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego i Zarząd Powiatu Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2017 r., godz. 15.39
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2017 r., godz. 15.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.11.2017 r., godz. 15.39Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3232 razy.