Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Decyzja nr 46pz/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 4331W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienka w miejscowości Dzięcioły, gmina Tłuszcz”

Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)
informuję, że w dniu 17.11.2017 r. została wydana decyzja Nr 46pz/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 4331W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienka w miejscowości Dzięcioły, gmina Tłuszcz”.
(kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI, XXVIII),

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 554 (554/1, 554/2), 555 (555/1, 555/2), 589 (589/1, 589/2), 556 (556/1, 556/2), 588 (588/1, 588/2), 590 (590/1, 590/2) w obrębie 0004 Dzięcioły, jedn. ewid. 143411_5, Tłuszcz- obszar wiejski,

• działki stanowiące tereny wód płynących, zajęte przez rzekę Cienka, położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji niewymagające podziału i niepodlegające przejęciu pod inwestycję:
 ew. nr: 573 w obrębie 0004 Dzięcioły, jedn. ewid. 143411_5, Tłuszcz- obszar wiejski.

Działki niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod budowę lub przebudowę: urządzeń wodnych i zjazdów (tłustym drukiem – numery działek po podziale przeznaczone pod budowę lub przebudowę urządzeń wodnych i zjazdów):
 ew. nr: 554 (554/1, 554/2), 589 (589/1, 589/2), 556 (556/1, 556/2), 590 (590/1, 590/2), 587, 573 w obrębie 0004 Dzięcioły, jedn. ewid. 143411_5, Tłuszcz- obszar wiejski,


Inwestor: Zarząd Powiatu Wołomińskiego

Z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 (Barbara Koszelak, parter, pokój nr 105 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 17.11.2017 r., godz. 16.06
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 17.11.2017 r., godz. 16.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2017 r., godz. 16.06Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 1363 razy.