Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVII-228/05

w sprawie: przekazania skargi Pana A. O. z dnia 11 marca 2005 r. Wojewodzie Mazowieckiemu
Uchwała Nr XXVII-228/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie: przekazania skargi Pana A. O. z dnia 11 marca 2005 r. Wojewodzie MazowieckiemuNa podstawie art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), art. 6a ust. 3 ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r., Nr 100, poz 1086 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV-188/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania Skarg i Wniosków, uchwala się, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego przekazuje skargę Pana A. O. z dnia 11 marca 2005 r. Wojewodzie Mazowieckiemu, jako właściwemu do rozpatrzenia skargi, której przedmiotem są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.


§ 2

Odpis uchwały należy przesłać skarżącemu, na adres wskazany w skardze.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.07.2005 r., godz. 11.12
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.07.2005 r., godz. 11.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.07.2005 r., godz. 11.12Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2557 razy.