Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVII-227/05

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana E. U. z dnia 5 maja 2004 r. na Starostę Powiatu wołomińskiego
Uchwała Nr XXVII-227/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana E. U. z dnia 5 maja 2004 r. na Starostę Powiatu wołomińskiegoNa podstawie art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV-188/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania Skarg i Wniosków, uchwala się, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje skargę Pana E. U. z dnia 5 maja 2004 r. za bezzasadną.


§ 2

Odpis uchwały należy przesłać skarżącemu, na adres wskazany w skardze.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.07.2005 r., godz. 11.11
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.07.2005 r., godz. 11.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.07.2005 r., godz. 11.11Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1914 razy.