Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVII-223/05

w sprawie: przystąpienia do opracowania w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Wołomińskiego
Uchwała nr XXVII-223/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 czerwca 2005 r.


w sprawie: przystąpienia do opracowania w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Wołomińskiego.


Na podstawie art. 12 pkt. 9 i 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Przystępuje się do opracowania projektu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Wołomińskiego oraz w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku akademickim 2005/2006.


§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu wymienionego w § 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.07.2005 r., godz. 10.03
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.07.2005 r., godz. 10.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.07.2005 r., godz. 10.03Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2704 razy.