Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik nr 1

Załącznik do uchwały Nr XXVII-222/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 czerwca 2005 r.


Podział środków otrzymanych z PFRON dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późń. zm.) w 2005 roku.

Środki finansowe na zadania z zakresu rehab. zawodowej i społecznej ogółem: 1.111.349,-

1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej -- 138.774,-
w tym na:
- zobowiązania dot. zwrotu kosztów wynagr. osób niepełn. i składek na ubezp. społ. art. 25 -- 38.304,-
na realizację pozostałych zadań:
- przyst. stanowisk pracy, adaptacja pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w art. 26 w/w ustawy -- 80.470,-
- zwrot kosztów szkoleń, o których mowa w art. 38 i art. 40 w/w ustawy -- 15.000,-
pożyczki na rozpoczęcie dział. gospodarczej -- 5.000,-

2. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej -- 977.575,-
w tym na:
- zobowiązania dot. dofinansowania kosztów działalności WTZ art. 35a ust. 1 pkt 8 -- 321.936,-
na realizację pozostałych zadań art. 35 a ust. 1 pkt 7:
- sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze -- 160.000,-
- turnusy rehabilitacyjne -- 260.000,-
- bariery architektoniczne i w komunikowaniu się -- 170.000,-
- sport, kultura, rekreacja i turystyka -- 60.639,-


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.07.2005 r., godz. 09.56
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.07.2005 r., godz. 09.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.07.2005 r., godz. 09.56Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1691 razy.