Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVII-219/05

w sprawie: nabycia nieruchomości przez Powiat Wołomiński
Uchwała nr XXVII-219/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 czerwca 2005 r.


w sprawie: nabycia nieruchomości przez Powiat Wołomiński


Na podstawie art. 12 pkt. 8 litera „a” oraz art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Wołomiński nieruchomości składającej się
z działek ewidencyjnych o numerach: 148/7, obręb 03 – 01, o powierzchni 0,0249 ha oraz 148/8, obręb 03 – 01, o powierzchni 0,0049 ha, położonych w mieście Radzymin, w celu modernizacji ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej oraz ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.07.2005 r., godz. 08.58
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.07.2005 r., godz. 08.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.07.2005 r., godz. 08.58Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2636 razy.