Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: dostawę rur PP K2-Kan bez kielichów i z kielichami o średnicy Ø300x6000, Ø400x6000, Ø600x6000, Ø800x6000, z przeznaczeniem na

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 07.11.2017 do godz. 11.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: dostawę rur PP K2-Kan bez kielichów i z kielichami o średnicy Ø300x6000, Ø400x6000, Ø600x6000, Ø800x6000, z przeznaczeniem na remonty przepustów znajdujących się w pasie dróg powiatowych.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 07.11.2017 do godz. 11.00

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: j.w
Oznakowanie oferty następujące:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„DOSTAWA RUR PP SN 8”
nie otwierać przed 07.11.2017 r. godz.1200
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

3. Miejsce otwarcia ofert:
W siedzibie zamawiającego
Starostwo Powiatowe w Wołominie
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Wydział Inwestycji i Drogownictwa, dnia 07.11.2017 r. godz.12.00


Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony i podpisany druk oferty – Załącznik nr 1
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie – Załącznik nr 2
3. Zaakceptowane i podpisane Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik nr 3
4. Poświadczenie wykonania minimum 3 dostaw w okresie ostatnich 2 lat.
Lp.
Nazwa
Ilość
1.
Rura PP SN 8 z kielichem Ø 300x6000
30
2.
Rura PP SN 8 bez kielicha Ø 300x6000
30
3.
Rura PP SN 8 z kielichem Ø 400x6000
5
4.
Rura PP SN 8 bez kielicha Ø 400x6000
15
5.
Rura PP SN 8 z kielichem Ø 600x6000
6
6.
Rura PP SN 8 bez kielicha Ø 600x6000
3
7.
Rura PP SN 8 z kielichem Ø 800x6000
3
8.
Rura PP SN 8 bez kielicha Ø 800x6000
3

Osoba do kontaktu:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Waldemar Majewski Tel. 22 787 – 05 – 20 lub 776- 19-40

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Druk oferty – Załącznik nr 1
2. Oświadczenie – Załącznik nr 2
3. Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik nr 3


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 27.10.2017 r., godz. 13.18
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 27.10.2017 r., godz. 13.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.10.2017 r., godz. 13.18Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 8816 razy.