Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVII-218/05

w sprawie: poręczenia kredytu obrotowego w formie linii kredytowej odnawialnej zaciąganej przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
Uchwała Nr XXVII-218/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 czerwca 2005 r.


w sprawie: poręczenia kredytu obrotowego w formie linii kredytowej odnawialnej zaciąganej przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Upoważnia się Zarząd Powiatu do poręczenia kredytu obrotowego w kwocie 1.000.000 zł. (słownie: jeden milion złotych ) zaciągniętego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie na okres od 01.10.2005 r. do 30.09.2007 r.


§ 2

Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonego poręczenia zostaną pokryte z dochodów własnych w latach 2005 – 2006.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.07.2005 r., godz. 08.56
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.07.2005 r., godz. 08.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.07.2005 r., godz. 08.56Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2813 razy.