Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwala Nr XXVI-211/05

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI-217/2001 z dnia 18 grudnia 2001 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego.
Uchwala Nr XXVI-211/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 maja 2005 r.


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI-217/2001 z dnia 18 grudnia 2001 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego.


Na podstawie art. 4 ust l pkt l oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXI-217/01 z dnia 18 grudnia 200l r. Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1 Z dniem 1 września 2005r. zmienia się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
2 W załączniku Nr l Uchwały Nr XXXI-217/2001 z dnia 18 grudnia 200lr wprowadza się następującą zmianę: w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie Al. Armii Krajowej 38 dodaje się Szkołę Policealną.

§ 2

W związku ze zmianami określonymi w § 1 załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI-217/01 otrzymuje brzmienie:

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Wołomiński

Zespół Szkół w Wołominie ul. Legionów 85
1. Liceum Ogólnokształcące w Wołominie ul. Legionów 85
2. Liceum Profilowane w Wołominie ul. Legionów 85
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wołominie ul. Legionów 85
4. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Wołominie ul. Legionów 85

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie Al. Armii Krajowej 38
5. Liceum Profilowane w Wołominie Al. Armii Krajowej 38
6. Technikum Ekonomiczne w Wołominie Al. A. Krajowej 38
7. Technikum Handlowe w Wołominie Al. A. Krajowej 38
8. Technikum Uzupełniające dla dorosłych w Wołominie Al. A. Krajowej 38
9. Szkoła Policealna w Wołominie Al. A. Krajowej 38

Zespół Szkół w Tłuszczu ul Radzymińska 2
10. Liceum Ogólnokształcące w Tłuszczu ul Radzymińska 2
11. Liceum Profilowane w Tłuszczu ul Radzymińska 2
12. Technikum Mechaniczne w Tłuszczu ul Radzymińska 2
13. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tłuszczu ul. Radzymińska 2

Zespół Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1
14. Liceum Ogólnokształcące w Zielonce ul. Inżynierska 1
15. Liceum Profilowane w Zielonce ul. Inżynierska 1
16. Technikum w Zielonce ul. Inżynierska 1
17. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zielonce ul. Inżynierska 1
18. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zielonce ul. Inżynierska 1

Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
19. Technikum Architektury Krajobrazu w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
20. Liceum Profilowane w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
21. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
22. Technikum Uzupełniające Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
23. Policealna Szkoła Architektury Krajobrazu.

24. Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 26

25. Liceum Ogólnokształcące w Urlach ul. Żwirki i Wigury 2

§ 4

Opinia Kuratora Oświaty w sprawie zmiany sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych stanowi załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.06.2005 r., godz. 10.01
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.06.2005 r., godz. 10.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2005 r., godz. 10.01Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3269 razy.