Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVI-209/05

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr 209-XXVI/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 maja 2005 r.


w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Do Regulaminu Organizacyjne Starostwa Powiatu Wołomińskiego stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII-91/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 stycznia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 26 skreśla się punkt 14) „prowadzenie spraw związanych z kontrolą ubezpieczeń obowiązkowych w rolnictwie”.
2. w § 27 skreśla się: punkt 2) „przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imion i nazwisk”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.06.2005 r., godz. 09.38
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.06.2005 r., godz. 09.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2005 r., godz. 09.38Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3633 razy.