Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwala Nr XXVI-208/05

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV-204/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r.
Uchwala Nr XXVI-208/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 maja 2005 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV-204/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r.; Nr 86, poz. 804 z późn. zm.), art. 681 ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Wołomińskiego, uchwala się, co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XXV-204/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.04.2005 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 ust. 4 - dotychczasowy zapis „Komisja Konkursowa w terminie do 15 czerwca 2005 roku przedstawi radzie kandydatów jak w § 1.” zastępuję się zapisem o treści „Komisja konkursowa w terminie do 15 lipca 2005 r. przedstawi radzie kandydatów, o których mowa
w § 1”,
2. § 2 - dodaje się ust. 5 o treści „Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji konkursowej następuje w trybie określonym w § 36 ust. 1-4 Statutu Powiatu Wołomińskiego”,
3. § 3 - dotychczasowy zapis „Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu” zastępuje się zapisem o treści „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”,
4. dodaje się § 4 - o treści „Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wołomińskiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.06.2005 r., godz. 09.36
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.06.2005 r., godz. 09.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2005 r., godz. 09.36Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3214 razy.