Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Zielonka, działka 1/1 z obrębu 4-80-02

Wołomin, dnia 31 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnymStarosta Wołomiński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Zielonka, stanowiącej działkę ewidencyjną 1/1 z obrębu 4-80-02. Powierzchnia gruntu zajęta w trakcie realizacji inwestycji liniowej wyniesie 26 m2.

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147.) na wniosek PIL Polska Sp. z o.o. przeprowadzone zostanie postępowanie, w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości, w celu wykonania inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w w/w sprawie nieruchomości mają nieuregulowany stan prawny.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8/10, wejście B, pok. 11 lub telefonicznie, pod nr tel. (22) 787 30 10 wew. 108 nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust.1 i 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 01.08.2017 r., godz. 11.06
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.08.2017 r., godz. 11.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.08.2017 r., godz. 11.07NieznanyEdycja strony
01.08.2017 r., godz. 11.06NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1252 razy.