Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka ewidencyjna 20, obręb 07 Zagościniec

Wołomin, dnia 31 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnymStarosta Wołomiński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Wołomin w obrębie 07 Zagościniec, stanowiącej działkę ewidencyjną 20. Powierzchnia gruntu zajęta w trakcie realizacji inwestycji liniowej wyniesie 86 m2 (długość 86 m x szerokość 1 m).

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147.) na wniosek Gaz Media Sp. z o.o., przeprowadzone zostanie postępowanie, w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości, w celu wykonania inwestycji liniowej polegającej na budowie przyłącza wodociągowego. Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w w/w sprawie nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8/10, wejście B, pok. 11 lub telefonicznie, pod nr tel. (22) 787 30 10 wew. 108 nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust.1 i 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 01.08.2017 r., godz. 10.56
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.08.2017 r., godz. 10.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.08.2017 r., godz. 10.58NieznanyEdycja strony
01.08.2017 r., godz. 10.57NieznanyEdycja strony
01.08.2017 r., godz. 10.56NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1198 razy.