Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

27.07.2017r., godz. 14.00, Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 czerwca 2017r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
5. IV Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2016. (druk nr 348)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2023. (druk nr 349)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 350)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz nadania Statutu Szpitalowi. (druk nr 351)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. (druk nr 352)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Legionów w Ząbkach” realizowane przez Miasto Ząbki. (druk nr 353)
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do projektu pn. „Mazowieccy Liderzy e-Administracji”. (druk nr 354)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok. (druk nr 355)
13. Projekt uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 356)
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Informacje Przewodniczącego Rady.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 348
  IV Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2016
 • Druk nr 349
  Projekt uchwały w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2023
 • Druk nr 350
  Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego
 • Druk nr 350 - załącznik
  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego
 • Druk nr 351
  Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz nadania Statutu Szpitalowi
 • Druk nr 351 - załącznik
  Statut Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Druk nr 352
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
 • Druk nr 352 - załącznik 1
  Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące na okres od 1 września 2017 r.
 • Druk nr 352 - załącznik 2
  Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkól specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 r.
 • Druk nr 353
  Projekt uchwały w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Legionów w Ząbkach” realizowane przez Miasto Ząbki
 • Druk nr 354
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do projektu pn. „Mazowieccy Liderzy e-Administracji”
 • Druk nr 355
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Druk nr 355 - tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Druk nr 355 - tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Druk nr 355 - tabela 2 dane uzupełniające
 • Druk nr 355 - tabela 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2017
 • Druk nr 355 - tabela 4
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017
 • Druk nr 355 - załącznik
  Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 356
  Projekt uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 20.07.2017 r., godz. 11.10
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.07.2017 r., godz. 12.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.07.2017 r., godz. 12.48Emilia PłachetkoEdycja strony
20.07.2017 r., godz. 12.40Emilia PłachetkoZmiana kolejności podlinków
20.07.2017 r., godz. 12.36Emilia PłachetkoZmiana kolejności podlinków
20.07.2017 r., godz. 11.58Emilia PłachetkoEdycja strony
20.07.2017 r., godz. 11.55Emilia PłachetkoEdycja strony
20.07.2017 r., godz. 11.13Emilia PłachetkoEdycja strony
20.07.2017 r., godz. 11.10Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 2708 razy.