Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Ogłoszenie na Wybór Agenta Emisji Obligacji Powiatu Wołomińskiego wraz ze Specyfikacją Warunków Przetargu

Oferty należy składać do dnia 21 lipca 2017 r. do godz. 12.00
Dodano odpowiedzi na pytania w dniu 12.07.2017 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Powiat Wołomiński informuje, iż ulega przedłużeniu termin składania ofert na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Wołomińskiego. Termin składania ofert do 21 lipca 2017 r. do godz. 12.00


Zarząd Powiatu Wołomińskiego

Działając na podstawie § 6 Uchwały nr XXXVI/339/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2017 r., w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), zaprasza do składania ofert w:

PISEMNYM PRZETARGU
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO


1. Organizator

Powiat Wołomiński

Adres:
Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

reprezentowana przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego


2. Przedmiot przetargu
Organizator przetargu zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję agenta emisji obligacji Powiatu Wołomińskiego na łączną kwotę 37.000.000 zł (trzydzieści siedem milionów złotych).

3. Miejsce przetargu
Oferty należy składać na niżej podany adres:

Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

4. Czas przetargu
Oferty należy składać do dnia 19 lipca 2017 r. do godz. 12.00
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19 lipca 2017 r. o godz. 12.15


5. Warunki przetargu
Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt.3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.
Specyfikacja Warunków Przetargu wraz z kryteriami oceny ofert są możliwe do uzyskania w Starostwie Powiatowym oraz na stronie internetowej BIP Starostwa.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Specyfikacji Warunków Przetargu.
Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny oraz wyboru bez negocjacji według własnego wyboru.
Organizator zastrzega, że oferty złożone w niniejszym przetargu będą wiążące do momentu zawarcia umowy z wybranym oferentem lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 29.06.2017 r., godz. 10.37
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 12.07.2017 r., godz. 16.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.07.2017 r., godz. 16.01NieznanyEdycja strony
12.07.2017 r., godz. 16.01NieznanyEdycja strony
10.07.2017 r., godz. 14.56Katarzyna RutkowskaEdycja strony
10.07.2017 r., godz. 14.55Katarzyna RutkowskaEdycja strony
29.06.2017 r., godz. 10.37Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 8712 razy.