Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXXVII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

29.06.2017r., godz. 13.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2017r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. (druk nr 339)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. (druk nr 340)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2016. (druk nr 341)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. (druk nr 342)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce. (druk nr 343)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII-270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027. (druk nr 344)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok. (druk nr 345)
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Informacje Przewodniczącego Rady.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 22.06.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.06.2017 r., godz. 12.07
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.06.2017 r., godz. 12.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.06.2017 r., godz. 12.55Małgorzata JeznachEdycja strony
22.06.2017 r., godz. 12.09Małgorzata JeznachEdycja strony
22.06.2017 r., godz. 12.08Małgorzata JeznachEdycja strony
22.06.2017 r., godz. 12.07Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2458 razy.