Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXXVI Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

24.05.2017r., godz. 13.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2017r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016. (druk nr 332)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2021. (druk nr 333)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: "Budowa drogi gminnej ulicy Ossowskiej w Zielonce na odcinku od ul. Turowskiej do granicy miasta Zielonka" realizowane przez Miasto Zielonka. (druk nr 334)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (druk nr 335)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027. (druk nr 336)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok. (druk nr 337)
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Informacje Przewodniczącego Rady.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 332
  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.
 • Druk nr 333
  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2021
 • Druk nr 333 - załącznik
 • Druk nr 333 - wykaz zadań
 • Druk nr 334
  Projekt uchwały w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej ulicy Ossowskiej w Zielonce na odcinku od ul. Turowskiej do granicy miasta Zielonka” realizowane przez Miasto Zielonka
 • Druk nr 335
  Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • Druk nr 336
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027
 • Druk nr 337
  Projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Druk nr 337 - tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Druk nr 337 - tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Druk nr 337 - dane uzupełniające do tabeli 2
 • Druk nr 337 - tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017
 • Druk nr 337 - tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku
 • Druk nr 337 - tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017
 • Druk nr 337 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 17.05.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.05.2017 r., godz. 09.46
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 17.05.2017 r., godz. 15.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.05.2017 r., godz. 15.34Małgorzata JeznachEdycja strony
17.05.2017 r., godz. 15.33Małgorzata JeznachEdycja strony
17.05.2017 r., godz. 15.25Małgorzata JeznachEdycja strony
17.05.2017 r., godz. 09.47Małgorzata JeznachEdycja strony
17.05.2017 r., godz. 09.46Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2485 razy.