Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXXV Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

26.04.2017r., godz. 13.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 marca 2017r.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2017r.
5. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Roczne Sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2016 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017. (druk nr 319)
7. Sprawozdanie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2016. (druk nr 320)
8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 321)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu. (druk nr 322)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015r. (druk nr 323)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy chodnika w ul. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Dąbrówka. (druk nr 324)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 325)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 430430W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce” realizowane przez Gminę Kobyłka. (druk nr 326)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 327)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 328)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027. (druk nr 329)
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok. (druk nr 330)
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Informacje Przewodniczącego Rady.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk 319
  Roczne Sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2016 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017.
 • Druk 320
  Sprawozdanie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2016.
 • Druk 321
  Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego.
 • Druk 322
  Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu.
 • Druk 323
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015r.
 • Druk 324
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy chodnika w ul. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Dąbrówka.
 • Druk 325
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników.
 • Druk 326
  Projekt uchwały w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 430430W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce” realizowane przez Gminę Kobyłka.
 • Druk 327
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników.
 • Druk 328
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników.
 • Druk 329
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027.
 • Druk 330
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok.
 • Druk 330 - tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Druk 330 - tabela 2- Dane uzupełniające
 • Druk 330 - tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017.
 • Druk 330 - tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017.
 • Druk 330 - tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku.
 • Druk 330 - tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017.
 • Druk 330 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 19.04.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 19.04.2017 r., godz. 14.37
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 19.04.2017 r., godz. 14.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.04.2017 r., godz. 14.39Małgorzata JeznachEdycja strony
19.04.2017 r., godz. 14.37Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3287 razy.