Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXIV - 322/2017

w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „POŻYTEK”
UCHWAŁA NR XXXIV - 322/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „POŻYTEK”


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. f, art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 i art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1


1. Powołuje się Spółdzielnię Socjalną pod nazwą: Spółdzielnia Socjalna „POŻYTEK”, zwaną dalej „Spółdzielnią”, z siedzibą w Tłuszczu.
2. W tworzeniu Spółdzielni współuczestniczy Gmina Tłuszcz.


§ 2

Członkami założycielami Spółdzielni są:
1) Gmina Tłuszcz;
2) Powiat Wołomiński.


§ 3

Powiat Wołomiński obejmuje w Spółdzielni, o której mowa w § 1, 1 (słownie: jeden) udział członkowski o wartości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) oraz wpłaci wpisowe w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) zgodnie z terminami wskazanymi w Statucie Spółdzielni.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 27.03.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2017 r., godz. 15.30
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2017 r., godz. 15.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.03.2017 r., godz. 15.31Małgorzata JeznachEdycja strony
27.03.2017 r., godz. 15.30Małgorzata JeznachEdycja strony
27.03.2017 r., godz. 15.30Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1240 razy.