Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXIV - 321/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
UCHWAŁA NR XXXIV - 321/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z Unilink S. A. dotyczącej gruntu o powierzchni 20 m², stanowiącego część nieruchomości będącej własnością Powiatu Wołomińskiego, oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 154/13, obręb 18, położonej w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1A, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr WA1W/00082672/1, w granicach oznaczonych literami A-B-C-D-A zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
2. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 27.03.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2017 r., godz. 15.24
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2017 r., godz. 15.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.03.2017 r., godz. 15.24Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1431 razy.