Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXXIV Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

23.03.2017r., godz. 12.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Informacja nt. stanu zaawansowania modernizacji linii kolejowej E-75 na odcinku Zielonka - Wołomin.
4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 marca 2017r.
5. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 302)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów. (druk nr 303)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 304)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 305)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 306)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów. (druk nr 307)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 308)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miasta Ząbki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 309)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miasta Zielonka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 310)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Majowej w miejscowości Dybów Kolonia Gmina Radzymin wraz z przebudową rowów drogowych i melioracyjnych zlokalizowanych w ciągu ulicy Majowej” realizowane przez Gminę Radzymin. (druk nr 311)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych*. (druk nr 312)
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (druk nr 313)
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „POŻYTEK”. (druk nr 314)
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2017 roku. (druk nr 315)
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2016 roku Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021. (druk nr 316)
21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027. (druk nr 317)
22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok. (druk nr 318)
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Informacje Przewodniczącego Rady.
25. Sprawy różne.
26. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 302
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników.
 • Druk nr 303
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
 • Druk nr 304
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • Druk nr 305
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • Druk nr 306
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • Druk nr 307
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
 • Druk nr 308
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • Druk nr 309
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miasta Ząbki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • Druk nr 310
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miasta Zielonka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
 • Druk nr 311
  Projekt uchwały w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Majowej w miejscowości Dybów Kolonia Gmina Radzymin wraz z przebudową rowów drogowych i melioracyjnych zlokalizowanych w ciągu ulicy Majowej” realizowane przez Gminę Radzymin
 • Druk nr 312
  Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
 • Druk nr 312-załącznik nr 1
  Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku
 • Druk nr 312-załącznik nr 2
  Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 • Druk nr 312-załącznik nr 3
  Plan sieci publicznych szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński od dnia 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku
 • Druk nr 312-załącznik nr 4
  Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkól specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 r.
 • Druk nr 313
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 • Druk nr 313-załącznik
 • Druk nr 314
  Projekt uchwały w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „POŻYTEK"
 • Druk nr 314-załącznik
  STATUT SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ OSÓB PRAWNYCH ,,POŻYTEK” Z SIEDZIBĄ W TŁUSZCZU
 • Druk nr 315
  Projekt uchwały w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2017 roku
 • Druk nr 315-załącznik
  Podział środków PFRON na realizację zadań w 2017 roku
 • Druk nr 316
  Projekt uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2016 roku Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021
 • Druk nr 316-załącznik
  Informacja z realizacji w 2016 roku Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021
 • Druk nr 317
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027
 • Druk nr 318
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Druk nr 318-tabela nr 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Druk nr 318-tabela nr 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Dane uzupełniające do tabeli nr 2
 • Druk nr 318-tabela nr 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017
 • Druk nr 318-tabela nr 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku
 • Druk nr 318-tabela nr 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017
 • Druk nr 318-załącznik nr 1
  Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 16.03.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 16.03.2017 r., godz. 11.10
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 16.03.2017 r., godz. 11.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.03.2017 r., godz. 11.32Małgorzata JeznachZmiana kolejności podlinków
16.03.2017 r., godz. 11.12Małgorzata JeznachEdycja strony
16.03.2017 r., godz. 11.10Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4752 razy.