Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie widowiska plenerowego pn. „Bitwa Warszawska 1920 roku”, które odbędzie się w dniu 13.08 lub 15.08.2017 r. w Ossowie gm. Wołomin.

Dokumenty należy składać w terminie do 22.03.2017 r. do godz. 15.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie widowiska plenerowego pn. „Bitwa Warszawska 1920 roku”, które odbędzie się w dniu 13.08 lub 15.08.2017 r. w Ossowie gm. Wołomin.


I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Udział rekonstruktorów pieszych w liczbie nie mniej niż 100 osób. Każdy rekonstruktor zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego umundurowania i oporządzenia z roku 1920.

2. Udział min. 10 koni i kaskaderów konnych (rekonstruktorów) wraz z osprzętem.

3. Napisanie zgodnego z realiami historycznymi scenariusza do minimum 40 minutowej inscenizacji pn. „Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 r.” wraz z dialogami oraz narracją.

4. Scenografia pola walki w tym: 3 domy drewniane, 4 płoty, krzyż lub kapliczka; przeszkody inżynieryjne: 5 kozłów „hiszpańskich”, drewniane skrzynie, beczka; kładka pozorna na rzece Długiej (wysadzona w trakcie rekonstrukcji).

5. Rekwizyty: szable, lance, manierki, kulbaki z oprzyrządowaniem, plecaki, koce, taczanki, sztandary, krzyż.

6. Pirotechnika ( min. 15 wybuchów, w tym 3 wybuchy w pobliskiej rzece).

7. Ochrona imprezy masowej w dniu 13.08 lub 15.08.2017 r.

8. Wyżywienie rekonstruktorów oraz koni.

9. Konsultacja historyczna.

10. Zabezpieczenie medyczne (karetka z zespołem medycznym).

11. Lekarz weterynarii.

12. Ubezpieczenie grup rekonstrukcyjnych oraz koni biorących udział w inscenizacji.

13. Uzyskanie stosownej dokumentacji i zabezpieczenia inscenizacji w dniu 13.08 lub 15.08.2017 r. zgodnie z wymogami prawnymi imprez masowych przy współpracy wyznaczonego pracownika starostwa.

II. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien przedstawić cenę netto i brutto za w/w przedmiot zamówienia na załączonym formularzu ofertowym.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
13.08 lub 15.08.2017 r. w godzinach 07.00-16.00
Ossów, gmina Wołomin, powiat wołomiński

IV. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy składać na piśmie w załączonym formularzu oferty. Dokumenty należy składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
pokój nr 4, w terminie do 22.03.2017 r. do godz. 15.00
z dopiskiem oferta Rekonstrukcja „Bitwy Warszawskiej 1920 r.”


Informacje:
Wydział Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin
Katarzyna Rutkowska
Tel. (22) 787-43-01 wew.105


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 06.03.2017 r., godz. 12.20
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 06.03.2017 r., godz. 12.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.03.2017 r., godz. 12.20Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 9150 razy.