Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO z dn. 23 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.55.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 430953W na odcinku od działki nr ew. 1089 obręb 0013-Miąse do działki nr ew. 83 obręb 0019-Stasinów, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński”.
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Tłuszcza, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Adama Rosińskiego, złożony w dniu 23 grudnia 2016 r., zmieniony pismem złożonym w dniu 16 lutego 2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.55.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 430953W na odcinku od działki nr ew. 1089 obręb 0013-Miąse do działki nr ew. 83 obręb 0019-Stasinów, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Tłuszcz, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 1090 (1090/1, 1090/2), 1066 (1066/1, 1066/2), 1161 (1161/1, 1161/2), 1164 (1164/1, 1164/2), 1165 (1165/1, 1165/2), 1173 (1173/1, 1173/2), 1176/1 (1176/3, 1176/4), 1176/2 (1176/5, 1176/6) 1178 (1178/1, 1178/2) w obrębie 0013 – Miąse, jednostka ewidencyjna 143411_5 – Tłuszcz – obszar wiejski,
 ew. nr: 33 (33/1, 33/2), 74 (74/1, 74/2), 7 (7/1, 7/2), 62 (62/1, 62/2), 73 (73/1, 73/2, 73/3) w obrębie 0019 – Stasinów, jednostka ewidencyjna 143411_5 – Tłuszcz – obszar wiejski,

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Tłuszcz w całości:
 ew. nr: 1419 w obrębie 0013 – Miąse, jednostka ewidencyjna 143411_5 – Tłuszcz – obszar wiejski,

• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Tłuszcz, niepodlegające przejęciu:
 ew. nr: 1091, 1168 w obrębie 0013 – Miąse, jednostka ewidencyjna 143411_5 – Tłuszcz – obszar wiejski,
 ew. nr: 23/1, 43/1, 53/1, 63/1, 6 w obrębie 0019 – Stasinów, jednostka ewidencyjna 143411_5 – Tłuszcz – obszar wiejski.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę urządzeń wodnych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę urządzeń wodnych, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 1062/1, 1062/2, 1063, 1064/1, 1064/2, 1065 w obrębie 0013 – Miąse, jednostka ewidencyjna 143411_5 – Tłuszcz – obszar wiejski,
 ew. nr: 22, 32, 42, 52, 73 (73/1, 73/2, 73/3) w obrębie 0019 – Stasinów, jednostka ewidencyjna 143411_5 – Tłuszcz – obszar wiejski.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 6 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 9-17, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 23.02.2017 r., godz. 13.39
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.02.2017 r., godz. 13.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.02.2017 r., godz. 13.39NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2142 razy.