Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXXI Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

27.02.2017r., godz. 14.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2017r.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 lutego 2017r.
5. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwały Nr XIII-146/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. (druk nr 296)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwały Nr XXVIII-290/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. (druk nr 297)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. (druk nr 298)
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 296
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwały Nr XIII-146/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 • Druk nr 296-załącznik nr 1
  Wniosek o udzielenie dotacji
 • Druk nr 296-załącznik nr 2
  Informacja o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
 • Druk nr 296-załącznik nr 3
  Informacja o faktycznej liczbie uczniów
 • Druk nr 296-załącznik nr 4
  Roczne rozliczenie otrzymanej dotacji
 • Druk nr 297
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwały Nr XXVIII-290/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 • Druk nr 298
  Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 • Druk nr 298-załącznik nr 1
  Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.
 • Druk nr 298-załącznik nr 2
  Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 • Druk nr 298-załącznik nr 3
  Plan sieci publicznych szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński od dnia 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku
 • Druk nr 298-załącznik nr 4
  Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkól specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 r.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, data: 17.02.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 20.02.2017 r., godz. 09.32
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 20.02.2017 r., godz. 10.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2017 r., godz. 10.33Małgorzata JeznachEdycja strony
20.02.2017 r., godz. 10.33Małgorzata JeznachEdycja strony
20.02.2017 r., godz. 09.34Małgorzata JeznachEdycja strony
20.02.2017 r., godz. 09.32Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2404 razy.