Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXIX - 304/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027.
UCHWAŁA NR XXIX - 304/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 8 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227 art. 228, art. 229 art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017- 2027” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.


§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 13.02.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 10.02.2017 r., godz. 14.22
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 13.02.2017 r., godz. 13.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.02.2017 r., godz. 13.50Małgorzata JeznachEdycja strony
13.02.2017 r., godz. 13.48Małgorzata JeznachEdycja strony
13.02.2017 r., godz. 13.47Małgorzata JeznachEdycja strony
10.02.2017 r., godz. 14.22Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1682 razy.