Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXIX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

08.02.2017r., godz. 15.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu. (druk nr 290)
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Wołominie ul. Legionów 85, poprzez przeniesienie jego siedziby. (druk nr 291)
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka. (druk nr 292)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027. (druk nr 294)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok. (druk nr 293)
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Wniosek Zarządu o zwołanie sesji Rady Powiatu
 • Druk nr 290
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu.
 • Druk nr 291
  Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Wołominie ul. Legionów 85, poprzez przeniesienie jego siedziby.
 • Druk nr 292
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka.
 • Druk nr 293
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Druk nr 293 - tabela 1
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Druk nr 293 - tabela 2
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017
 • Druk nr 293 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 294
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 02.02.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.02.2017 r., godz. 14.13
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.02.2017 r., godz. 14.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.02.2017 r., godz. 14.17Małgorzata JeznachEdycja strony
02.02.2017 r., godz. 14.15Małgorzata JeznachEdycja strony
02.02.2017 r., godz. 14.13Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2359 razy.