Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXVIII - 285/2017

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej powierzenia Miastu Marki zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulica Kościuszki i Sosnowa w Markach
UCHWAŁA NR XXVIII - 285/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej powierzenia Miastu Marki zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ciągu pieszo -rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulica Kościuszki i Sosnowa w Markach


Na podstawie art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr XXI-220/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu Marki zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulica Kościuszki i Sosnowa w Markach.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 30.01.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.01.2017 r., godz. 10.56
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.01.2017 r., godz. 10.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.01.2017 r., godz. 10.56Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1037 razy.