Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXVIII - 283/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
UCHWAŁA NR XXVIII - 283/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 66/2 o powierzchni 0,0929 ha, 66/3 o pow. 0,0922 ha i 66/4 o pow. 0,0918 ha, obręb 0023, 23, położonej w Wołominie przy ul. Broniewskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00080458/1 oraz nieruchomości oznaczonej jako działka numer 66/8 o powierzchni 0,0902 ha, obręb 0023, 23, położonej w Wołominie przy ul. Broniewskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00124792/5, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wołomin, oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 38 o powierzchni 0,3303 ha, obręb 0019, 19, położoną w Wołominie przy ul. Polskiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00002055/6.


§ 2

Zamiana nieruchomości nastąpi bez dopłat.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 30.01.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.01.2017 r., godz. 10.53
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.01.2017 r., godz. 10.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.01.2017 r., godz. 10.53Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1247 razy.