Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:WYKONANIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg kr

Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 30.01.2017 r. do godziny 1100 w siedzibie zamawiającego przy ul. Prądzyńskiego 3, w pokoju nr 4 (kancelaria) lub przy ul. Powstańców 8/10 (kancelaria).
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

WYKONANIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 30.01.2017 r. do godziny 1100 w siedzibie zamawiającego przy ul. Prądzyńskiego 3, w pokoju nr 4 (kancelaria) lub przy ul. Powstańców 8/10 (kancelaria).

Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2017 r. o godzinie 1200 w siedzibie Wydziału Geodezji Starostwa Powiatu Wołomińskiego, Wołomin ul. Powstańców 8/10, wejście B, pokój nr 11.


Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie Urzędu Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania nie podając przyczyn.

Do oferty należy dołączyć:
Dokumenty zgodne z SIWZ

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
1. Jolanta Zalewska- Czarnak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, Wołomin, ul Powstańców 8/10, wejście B, pok. nr 11 , tel. 00-22 787-30-10 wew. 106.
2. Karol Czarnogórski – Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, Wołomin, ul. Powstańców 8/10, wejście B, pok. nr 12 , tel. 022 787-30-10 wew. 108.


Zapraszamy do składania ofert


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 24.01.2017 r., godz. 15.49
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 24.01.2017 r., godz. 15.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.01.2017 r., godz. 15.49Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 9517 razy.