Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXVIII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

26.01.2017r., godz. 12.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016.(druk nr 285)
6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wołomińskiego w 2016 roku. (druk nr 286)
7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie za rok 2016. (druk nr 287)
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wołominie za rok 2016. (druk nr 288)
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie za rok 2016. (druk nr 289)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2017 – 2020 dla Powiatu Wołomińskiego”. (druk nr 265)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. (druk nr 275)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Budowa ulicy Kościuszki w Urlach” realizowane przez Gminę Jadów. (druk nr 280)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej powierzenia Miastu Marki zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulica Kościuszki i Sosnowa w Markach. (druk nr 281)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego przebudowy ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach (druk nr 282)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki” realizowane przez Gminę Marki. (druk nr 283)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu” realizowane przez Gminę Tłuszcz. (druk nr 279)
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie” realizowane przez Gminę Wołomin. (druk nr 278)
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu wołomińskiego przez inne niż Powiat Wołomiński osoby prywatne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. (druk nr 284)
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych. (druk nr 266)
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 271)
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 267)
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki
w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 272)
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 268)
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 269)
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz
w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 270)
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki
w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 273)
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 274)
28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027. (druk nr 277)
29. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok. (druk nr 276)
30. Interpelacje i zapytania radnych.
31. Informacje Przewodniczącego Rady.
32. Sprawy różne.
33. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 265
  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2017 – 2020 dla Powiatu Wołomińskiego”
 • Druk nr 265 - załącznik
  POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LATA 2017 – 2020 DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
 • Druk nr 266
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
 • Druk nr 267
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 268
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 269
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 270
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 271
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 272
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 273
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 274
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 275
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 • Druk nr 276
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Druk nr 276 - tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Druk nr 276 - tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Druk nr 276 - tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017
 • Druk nr 276 - tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku
 • Druk nr 276 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 276 - załącznik 2
  Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017
 • Druk nr 277
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027
 • Druk nr 278
  Projekt uchwały w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie” realizowane przez Gminę Wołomin
 • Druk nr 279
  Projekt uchwały w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu” realizowane przez Gminę Tłuszcz
 • Druk nr 280
  Projekt uchwały w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Budowa ulicy Kościuszki w Urlach” realizowane przez Gminę Jadów
 • Druk nr 281
  Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej powierzenia Miastu Marki zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulica Kościuszki i Sosnowa w Markach
 • Druk nr 282
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego przebudowy ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach
 • Druk nr 283
  Projekt uchwały w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński na zadanie pn.: „Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki” realizowane przez Gminę Marki
 • Druk nr 284
  Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • Druk nr 284 - załącznik 1
  Wniosek o udzielnie dotacji na rok ………..
 • Druk nr 284 - załącznik 2
  Informacja miesięczna o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków wg stanu na pierwszy dzień miesiąca ……….……….… w roku ……………..
 • Druk nr 284 - załącznik 3
  Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu powiatu wołomińskiego
 • Druk nr 284 - załącznik 4
  Protokół kontroli
 • Druk nr 285
  Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016
 • Druk nr 286
  Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wołomińskiego w 2016 roku
 • Druk nr 287
  Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie za rok 2016
 • Druk nr 288
  Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wołominie za rok 2016
 • Druk nr 289
  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie za rok 2016

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 19.01.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 19.01.2017 r., godz. 13.33
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 20.01.2017 r., godz. 09.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.01.2017 r., godz. 09.48Małgorzata JeznachZmiana kolejności podlinków
19.01.2017 r., godz. 13.40Małgorzata JeznachEdycja strony
19.01.2017 r., godz. 13.35Małgorzata JeznachEdycja strony
19.01.2017 r., godz. 13.33Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3953 razy.