Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXVII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

19.12.2016r., godz. 13.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia
17 listopada 2016r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027. (druk nr 253)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok. (druk nr 252)
a) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
b) przedstawienie przez Zarząd opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Finansowej,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji Finansowej oraz dyskusja i głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały budżetowej zgłoszonymi przez Komisję Finansową a także nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu,
e) dyskusja i głosowanie nad wnioskami mniejszości ujętymi w opinii zbiorczej Komisji Finansowej, które nie zostały uwzględnione przez Zarząd (nie poddaje się pod głosowanie wniosków, które nie uzyskały aprobaty Zarządu z powodu zwiększenia deficytu budżetowego, wynikającego ze zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków),
f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026. (druk nr 259)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok. (druk nr 258)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. (druk nr 255)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie za 2016r. (druk nr 256)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2016r. (druk nr 257)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński. (druk nr 260)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały - Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 w Ossowie oraz Muzeum w Radzyminie. (druk nr 261)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok. (druk nr 262)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 263)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 264)
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Informacje Przewodniczącego Rady.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 252
  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok.
 • Druk nr 252 - załączniki
 • Druk nr 253
  Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027.
 • Druk nr 253 - załączniki
 • Druk nr 255
  Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
 • Druk nr 256
  Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie za 2016r.
 • Druk nr 257
  Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2016r.
 • Druk nr 258
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok.
 • Druk nr 258-tabela 1
  Dochody budżetu powiatu w 2016 roku - zmiana
 • Druk nr 258-tabela 2
  Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku - zmiany
 • Druk nr 258-tabela 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2016
 • Druk nr 258-tabela 4
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016
 • Druk nr 258- załącznik 1
  Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2016
 • Druk nr 259
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok.
 • Druk nr 260
  Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński.
 • Druk nr 261
  Projektu uchwały - Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 w Ossowie oraz Muzeum w Radzyminie.
 • Druk nr 262
  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok.
 • Druk nr 263
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego.
 • Druk nr 264
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 12.12.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 12.12.2016 r., godz. 13.27
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 13.12.2016 r., godz. 14.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.12.2016 r., godz. 14.34Małgorzata JeznachEdycja strony
12.12.2016 r., godz. 13.30Małgorzata JeznachEdycja strony
12.12.2016 r., godz. 13.27Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3297 razy.