Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXVI Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

17.11.2016r., godz. 15.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 października 2016r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok. (druk nr 246)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025. (druk nr 247)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.(druk nr 248)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia zarządzenia zastępczego Wojewody Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. (druk nr 249)
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 10.11.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 10.11.2016 r., godz. 14.26
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 10.11.2016 r., godz. 15.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.11.2016 r., godz. 15.02Małgorzata JeznachEdycja strony
10.11.2016 r., godz. 15.00Małgorzata JeznachEdycja strony
10.11.2016 r., godz. 14.27Małgorzata JeznachEdycja strony
10.11.2016 r., godz. 14.26Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2539 razy.