Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXIV Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

08.09.2016r., godz. 13.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 sierpnia 2016r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Dąbrówka zadania pn.: „Modernizacja chodnika w ul. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Dąbrówka”.(druk nr 221)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do współpracy z Gminą Radzymin przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Majowej w miejscowości Dybów Kolonia Gmina Radzymin wraz z przebudową rowów drogowych i melioracyjnych zlokalizowanych w ciągu ul. Majowej”. (druk nr 220)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do współpracy z Gminą Tłuszcz przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kościelnej (nr 430987W) na odcinku od skrzyżowania z ul. Bartosza Głowackiego do ul. Długiej, ul. Przelotowej (nr 430984W), ul. Łącznej (nr G259) na długości 43 metrów od ul. Kościelnej wraz z przebudową ul. Bartosza Głowackiego na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Przemysłowej (DP4325W) w Tłuszczu”. (druk nr 222)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-126/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany siedziby oraz określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce. (druk nr 225)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terenu działania Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach przy ul Batorego 62a. (druk nr 226)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 224)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 223)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026. (druk nr 219)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok. (druk nr 218)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 216)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 217)
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Informacje Przewodniczącego Rady.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 216
  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Wołomińskiego.
 • Druk nr 217
  Projekt uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Wołomińskiego.
 • Druk nr 218
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok.
 • Druk nr 218-tabela 1
  Dochody budżetu powiatu w 2016 roku - zmiana
 • Druk nr 218-tabela 2a
  Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku - zmiany
 • Druk nr 218-tabela 2b
  Wydatki zmiany według grup
 • Druk nr 218-tabela 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2016
 • Druk nr 218-tabela 4
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016
 • Druk nr 218-tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016
 • Druk nr 218-załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 219
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
 • Druk nr 220
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do współpracy z Gminą Radzymin przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Majowej w miejscowości Dybów Kolonia Gmina Radzymin wraz z przebudową rowów drogowych i melioracyjnych zlokalizowanych w ciągu ul. Majowej”.
 • Druk nr 221
  Projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Dąbrówka zadania pn.: „Modernizacja chodnika w ul. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Dąbrówka”.
 • Druk nr 222
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do współpracy z Gminą Tłuszcz przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kościelnej (nr 430987W) na odcinku od skrzyżowania z ul. Bartosza Głowackiego do ul. Długiej, ul. Przelotowej (nr 430984W), ul. Łącznej (nr G259) na długości 43 metrów od ul. Kościelnej wraz z przebudową ul. Bartosza Głowackiego na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Przemysłowej (DP4325W) w Tłuszczu”.
 • Druk nr 223
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie zadań polityki prorodzinnej.
 • Druk nr 224
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej.
 • Druk nr 225
  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-126/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany siedziby oraz określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce.
 • Druk nr 226
  Projekt uchwały w sprawie określenia terenu działania Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach przy ul Batorego 62a.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, data: 01.09.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.09.2016 r., godz. 15.40
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 02.09.2016 r., godz. 08.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.09.2016 r., godz. 08.34Magdalena RudnikEdycja strony
01.09.2016 r., godz. 15.41Małgorzata JeznachEdycja strony
01.09.2016 r., godz. 15.40Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2829 razy.