Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXIII – 231/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r.
UCHWAŁA NR XXIII – 231/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r.


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 n.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego projektem ASI wprowadza się następującą zmianę:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wyraża się zgodę na wpłatę zaliczki przez Powiat Wołomiński na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwot stanowiących jego wkład własny
w Projekcie ASI w następujących transzach:
1. w roku 2016 - 57.021,00 zł;
2. w roku 2017 - 120.137,00 zł;
3. w roku 2018 - 115.336,00 zł.”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 29.08.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.08.2016 r., godz. 12.05
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.08.2016 r., godz. 12.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.08.2016 r., godz. 12.05Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1946 razy.