Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXIII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

25.08.2016r., godz. 13.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 1 lipca 2016r.
4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 lipca 2016r.
5. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu wyboru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Powiatu Wołomińskiego i powiatowych osób prawnych. (druk nr 200)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI-219/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 01.07.2016r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu. (druk nr 211)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. (druk nr 212)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026. (druk nr 210)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok. (druk nr 209)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 213)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego (druk nr 214)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 215)
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Informacje Przewodniczącego Rady.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 200
  Projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu wyboru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Powiatu Wołomińskiego i powiatowych osób prawnych
 • Druk nr 209
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
 • Druk nr 209-tabela 1
  Dochody budżetu powiatu w 2016 roku - zmiana
 • Druk nr 209-tabela 2a
  Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku - zmiany
 • Druk nr 209-tabela 2b
  Wydatki zmiany według grup
 • Druk nr 209-tabela 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2016
 • Druk nr 209-tabela 4
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016
 • Druk nr 209-załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 210
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
 • Druk nr 211
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI-219/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 01.07.2016r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu
 • Druk nr 212
  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r.
 • Druk nr 213
  Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
 • Druk nr 213-załącznik 1
  Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
 • Druk nr 213-załącznik 2
  Plan sieci publicznych szkół specjalnych, mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
 • Druk nr 214
  Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego
 • Druk nr 215
  Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 18.08.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 18.08.2016 r., godz. 14.17
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 18.08.2016 r., godz. 14.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.08.2016 r., godz. 14.39Małgorzata JeznachEdycja strony
18.08.2016 r., godz. 14.19Małgorzata JeznachEdycja strony
18.08.2016 r., godz. 14.17Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2458 razy.