Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIV-200/05

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXII–183/05 Rady Powiatu Wołomińskiego dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr XXIV-200/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 marca 2005 r.


w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXII – 183/05 Rady Powiatu Wołomińskiego dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego.


Na podstawie art. 82 załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U z 2002r., Nr 100, poz. 908)Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1


§2 Uchwały Nr XXII – 183/05 Rady Powiatu Wołomińskiego dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2005 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 11.02
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 11.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2005 r., godz. 11.02Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2285 razy.