Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIV-191/05

w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Uchwała Nr XXIV-191/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 marca 2005 r.


w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.


Działając na podstawie art. 49 ust.1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 z późn. zm. ) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Ustala się Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:
  • Załącznik
    Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 10.41
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 10.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2005 r., godz. 10.41Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2360 razy.