Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIV-188/05

w sprawie: powołania Komisji do Rozpatrywania Skarg i Wniosków.
Uchwała Nr XXIV-188/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 marca 2005 r.


w sprawie: powołania Komisji do Rozpatrywania Skarg i Wniosków.


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 34 i § 35 pkt 5 Statutu Powiatu Wołomińskiego, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Powołuje się stałą Komisję Rady Powiatu Wołomińskiego do Rozpatrywania Skarg i Wniosków.


§ 2

1. W skład komisji do Rozpatrywania Skarg i Wniosków wchodzi 3 radnych.
2. Skład osobowy Komisji określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3

Przedmiotem działania Komisji o której mowa w § 1 jest:
1. badanie zasadności skarg i wniosków pod względem formalnym,
2. rozpatrywanie i analiza skarg i wniosków pod względem merytorycznym,
3. przygotowywanie projektów uchwał oraz opinii dotyczących skarg i wniosków na sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 10.26
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 10.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2005 r., godz. 10.26Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1928 razy.