Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIV-186/05

w sprawie: wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do odstąpienia od trybu przetargowego i wydzierżawienia pomieszczeń szkoły wraz z gruntem w Zespole Szkół im Prezydenta Ignacego Mościckiegow Zielonce.
Uchwała Nr XXIV-186/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 marca 2005 r.


w sprawie: wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do odstąpienia od trybu przetargowego i wydzierżawienia pomieszczeń szkoły wraz z gruntem w Zespole Szkół im Prezydenta Ignacego Mościckiegow Zielonce.


Na podstawie art. 12 pkt. 8 litera „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 11 ust.1, 13 ust. 1, 18 oraz 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę i upoważnia Zarząd Powiatu Wołomińskiego do odstąpienia od trybu przetargowego i wydzierżawienia na okres powyżej trzech lat pomieszczeń szkoły wraz z częścią gruntu pod budynkiem w Zespole Szkół im Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1, leżącej na nieruchomości nr ewid. 50/1 obręb 4-90-05 na rzecz Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej, z siedzibą ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 10.23
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.04.2005 r., godz. 10.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2005 r., godz. 10.23Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2161 razy.