Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzeń wodnych tj.: a. ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, złożonego z dwóch studni (S-1 i S- 2), planowanego do wykonania na działce nr ew. 4/3 obr. 0001-1-01

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 6 maja 2016 r. przedsiębiorstwa Wodociąg Marecki Sp. z o.o., przekazanym zgodnie z właściwością przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 6 czerwca 2016 r.,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych tj.:
a. ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, złożonego z dwóch studni (S-1
i S- 2), planowanego do wykonania na działce nr ew. 4/3 obr. 0001-1-01 Marki,
b. wylotu wód popłucznych i nadosadowych do rowu melioracyjnego, zlokalizowanego
na działce nr ew. 1/1 obr. 0001-1-01, m. Marki,
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ze studni S-1,
3. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania poprzez ww. wylot, wód popłucznych i nadosadowych do rowu melioracyjnego,
w związku z planowaną budową Stacji Uzdatniania Wody (SUW2) przy ul. Spacerowej
w Markach.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 15.07.2016 r., godz. 14.25
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 15.07.2016 r., godz. 14.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.07.2016 r., godz. 14.25Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 1310 razy.