Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXI Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

01.07.2016r., godz. 14.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 czerwca 2016r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu. (druk nr 201)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026. (druk nr 203 )
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok. (druk nr 202)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na cesję umowy najmu z dnia 17.03.2003 r., zawartej pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Wołominie a firmą SFERIA S.A. na rzecz AERO 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. (druk nr 199)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół przy ul. Legionów 85 w Wołominie, na czas oznaczony do 3 lat. (druk nr 197)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół przy ul. Legionów 85 w Wołominie, na czas oznaczony do 3 lat. (druk nr 198)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół przy ul. Legionów 85 w Wołominie na czas oznaczony do 1 roku. (druk nr 204)
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Informacje Przewodniczącego Rady.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 197
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół przy ul. Legionów 85 w Wołominie, na czas oznaczony do 3 lat.
 • Druk nr 198
  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół przy ul. Legionów 85 w Wołominie, na czas oznaczony do 3 lat.
 • Druk nr 199
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na cesję umowy najmu z dnia 17.03.2003 r., zawartej pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Wołominie a firmą SFERIA S.A. na rzecz AERO 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
 • Druk nr 201
  Projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu.
 • Druk nr 202
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok.
 • Druk nr 202- tabela 1
  Dochody budżetu powiatu w 2016 roku - zmiana
 • Druk nr 202- tabela 2
  Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku - zmiany
 • Druk nr 202- tabela 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2016
 • Druk nr 202- tabela 4
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016
 • Druk nr 202- załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
 • Druk nr 203
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
 • Druk nr 204
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół przy ul. Legionów 85 w Wołominie na czas oznaczony do 1 roku.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.06.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 23.06.2016 r., godz. 13.01
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.06.2016 r., godz. 13.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.06.2016 r., godz. 13.03Małgorzata JeznachEdycja strony
23.06.2016 r., godz. 13.01Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2715 razy.