Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XIX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

16.05.2016r., godz. 13.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 kwietnia 2016r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. (druk nr 186)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 189)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok. (druk nr 190)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie z Zespołu Szkół Specjalnych oraz jej likwidacji. (druk nr 187)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach – Pustelniku, ul. Kasztanowa 21 poprzez przeniesienie jego siedziby. (druk nr 188)
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Informacje Przewodniczącego Rady.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 186
  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
 • Druk nr 187
  Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie z Zespołu Szkół Specjalnych oraz jej likwidacji.
 • Druk nr 188
  Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach – Pustelniku, ul. Kasztanowa 21 poprzez przeniesienie jego siedziby.
 • Druk nr 189
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie polityki prorodzinnej.
 • Druk nr 190
  Projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok.
 • Druk nr 190 - tabela 1
  Dochody budżetu powiatu w 2016 roku - zmiana
 • Druk nr 190 - tabela 2
  Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku - zmiany
 • Druk nr 190 - tabela 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2016
 • Druk nr 190 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 09.05.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 09.05.2016 r., godz. 11.03
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 09.05.2016 r., godz. 11.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2016 r., godz. 11.27Małgorzata JeznachEdycja strony
09.05.2016 r., godz. 11.05Małgorzata JeznachEdycja strony
09.05.2016 r., godz. 11.03Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2518 razy.