Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XVIII – 209/2016

w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego przeprowadzenia kontroli
UCHWAŁA NR XVIII – 209/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego przeprowadzenia kontroli


Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zleca się Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w sprawie zarzutów:
- naruszenia przez radnego Mariusza Dembińskiego art. 25b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w zw. z art. 383 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy;
- naruszenia przez radnego Adama Jaczewskiego art. 383 § 1 pkt 2 w zw. z art. 11 § 1 pkt 5 i art. 10 § 1 pkt 3 lit. b Kodeksu wyborczego.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, data: 02.05.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2016 r., godz. 16.27
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2016 r., godz. 16.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2016 r., godz. 16.27Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1096 razy.