Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XVII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

31.03.2016r., godz. 13.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 lutego 2016 r.
4. Roczne Sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-17. (druk nr 158)
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 160)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów. (druk nr 161)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 162)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Marki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 163)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 164)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radzymin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 165)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów. (druk nr 166)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 167)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 168)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 169)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielonka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. (druk nr 170)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Jadów. (druk nr 154b)
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026. (druk nr 172)
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok. (druk nr 173)
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2015 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego”. (druk nr 156)
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2016 roku. (druk nr 157)
21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne „Talent”. (druk nr 159)
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego do roku 2020, z perspektywą do roku 2023. (druk nr 155)
23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie współdziałania Powiatu Wołomińskiego z gminami powiatu wołomińskiego przy wspólnej realizacji przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej. (druk nr 171)
24. Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ewentualnego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego. (druk nr 174)
25. Interpelacje i zapytania radnych.
26. Informacje Przewodniczącego Rady.
27. Sprawy różne.
28. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 154b
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Jadów
 • Druk nr 155
  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego do roku 2020, z perspektywą do roku 2023
 • Druk nr 155
  PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO do roku 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 2023 ROKU
 • Druk nr 155- Załącznik nr 1
  Charakterystyka powiatu wołomińskiego
 • Druk nr 155- Załącznik nr 2
  Formy ochrony przyrody w powiecie wołomińskim
 • Druk nr 155- Załącznik nr 3
  RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA LATA 2013-2014
 • Druk nr 155
  PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO do roku 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 2023 ROKU
 • Druk nr 156
  Projekt uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2015 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego”.
 • Druk nr 156 - załącznik
  Informacja z realizacji w 2015 roku Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego
 • Druk nr 157
  Projek uchwały w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2016 roku.
 • Druk nr 158
  Roczne Sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-17.
 • Druk nr 159
  Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne „Talent”.
 • Druk nr 160
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników.
 • Druk nr 161
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów.
 • Druk nr 162
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników.
 • Druk nr 163
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Marki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników.
 • Druk nr 164
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników.
 • Druk nr 165
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radzymin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników.
 • Druk nr 166
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów.
 • Druk nr 167
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników.
 • Druk nr 168
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników.
 • Druk nr 169
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników.
 • Druk nr 170
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielonka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników.
 • Druk nr 171
  Projekt uchwały w sprawie współdziałania Powiatu Wołomińskiego z gminami powiatu wołomińskiego przy wspólnej realizacji przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej.
 • Druk nr 172
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026.
 • Druk nr 173
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok.
 • Druk nr 174
  Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ewentualnego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.03.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 23.03.2016 r., godz. 13.58
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.03.2016 r., godz. 14.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2016 r., godz. 14.31Małgorzata JeznachEdycja strony
23.03.2016 r., godz. 14.30Małgorzata JeznachEdycja strony
23.03.2016 r., godz. 14.02Małgorzata JeznachEdycja strony
23.03.2016 r., godz. 14.01Małgorzata JeznachEdycja strony
23.03.2016 r., godz. 13.58Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4552 razy.