Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXII-185/05

w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr XXII-185/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 stycznia 2005 r.


w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 1, art. 8 litera „a” ust. 3, art. 19. art. 27 ust. 1 i art. 32 ust. 4 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 2 pkt 1 lit. „b” ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) w związku z § 72 Statutu Powiatu Wołomińskiego przyjętego Uchwałą Nr XXXIV-247/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 144, poz. 3193 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§1

Do Statutu Powiatu Wołomińskiego wprowadza się zmiany zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§2

Zobowiązuje się Zarząd do sporządzenia tekstu ujednoliconego statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwała.


§3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 02.02.2005 r., godz. 09.48
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 02.02.2005 r., godz. 09.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.02.2005 r., godz. 09.48Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2320 razy.