Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXII-184/05

w sprawie: zamiany nieruchomościami pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Gminą Wołomin.
Uchwała Nr XXII-184/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 stycznia 2005 r.


w sprawie: zamiany nieruchomościami pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Gminą Wołomin

Na podstawie art. 12 pkt. 8 litera „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§1

Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomościami pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Gminą Wołomin w ten sposób, że Powiat Wołomiński stanie się właścicielem nieruchomości położonych w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 153/1 o pow. 0.0050 ha i nr 153 / 4 o pow. 0.1606 ha w obrębie 18, a Gmina Wołomin stanie się właścicielem nieruchomości położonej w Zagościńcu przy ul. Kolejowej 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 199 w obrębie 09 o pow. 0.1656 ha, stanowiącą własność Powiatu Wołomińskiego na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 74/P/02 z dnia 22.07.2000 r.


§2

Zamiana w/w nieruchomościami następuje bez dopłat.


§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 02.02.2005 r., godz. 09.47
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 02.02.2005 r., godz. 09.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.02.2005 r., godz. 09.47Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2066 razy.