Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXII-182/05

w sprawie: powołania Inkubatora Przedsiębiorczości dla Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała Nr XXII-182/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 stycznia 2005 r.


w sprawie: powołania Inkubatora Przedsiębiorczości dla Osób Niepełnosprawnych.

Na podst. art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 4 ust. 1 pkt 21 o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego stanowiącej załącznik do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr IX-61/03 z dnia 16 września 2003 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015 r., Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala,
co następuje:§ 1

1. Wyraża zgodę na utworzenie z dniem 01.04.2005r. „Inkubatora Przedsiębiorczości dla Osób Niepełnosprawnych”.
2. Warunkiem podstawowym powstania Inkubatora jest uzyskanie jego finansowania
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.4 z Europejskiego Funduszu Społecznego i Skarbu Państwa.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 02.02.2005 r., godz. 09.43
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 02.02.2005 r., godz. 09.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.02.2005 r., godz. 09.43Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2155 razy.