Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XVI - 166/2016

w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach - Pustelniku, ul. Kasztanowa 21 poprzez przeniesienie jego siedziby
UCHWAŁA NR XVI - 166/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach - Pustelniku, ul. Kasztanowa 21 poprzez przeniesienie jego siedziby


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) w związku z art. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2016 r. Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach - Pustelniku, ul. Kasztanowa 21 poprzez przeniesienie jego siedziby na ul. Legionów 85 w Wołominie.


§ 2

O zamiarze zmiany siedziby, o której mowa w § 1, należy powiadomić Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz rodziców uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach - Pustelniku, ul. Kasztanowa 21, tj. Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnego.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Jerzy Mikulski, data: 24.02.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.02.2016 r., godz. 12.28
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.02.2016 r., godz. 12.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.02.2016 r., godz. 12.28Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1134 razy.