Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XVI - 165/2016

w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Ks. Jana Twardowskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22
UCHWAŁA NR XVI - 165/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Ks. Jana Twardowskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.), a także na podstawie art. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Ks. Jana Twardowskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych
w Wołominie, ul. Miła 22.


§ 2

Po uwzględnieniu zmiany, o której mowa w § 1, w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Wołominie, ul. Miła 22 będą wchodziły następujące szkoły:
1) Szkoła Podstawowa Specjalna im. Ks. Jana Twardowskiego,
2) Gimnazjum Specjalne im. Ks. Jana Twardowskiego,
3) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Ks. Jana Twardowskiego.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Jerzy Mikulski, data: 24.02.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.02.2016 r., godz. 12.25
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.02.2016 r., godz. 12.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.02.2016 r., godz. 12.25Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1055 razy.